telviagra

 

VIAGRA

viagra cialis viagra

 

 

 

 

 

viagra cialis

Sildenafil (Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji. Został on opatentowany, tania Viagra Cialis oraz Levitra, w 1998 roku przez firmę Pfizer pod nazwą Viagra. Lek ten umożliwia odbycie stosunków płciowych przez mężczyzn, u których dysfunkcja erekcji wynika z problemów KAMAGRA VIAGRA CIALIS LEVITRA, natury psychicznej lub neurologicznej. Viagra produkowana jest w tabletkach po 25, 50 lub 100 miligramów.

viagra - zamówienie tutaj!

 

Zastosowanie leku viagra:

- Połknąć 100 mg. tabletkę, popijając wodą, normalne działanie jest odczuwalne w ciągu 30 do 60minut. (najpóźniej do 4 godzin).
- Unikać alkoholu i obfitych oraz tłustych posiłków, są to czynniki blokujące skuteczność działania.
- Nie bagatelnym bodźcem działania jest także podnieta erotyczna.
- Nie praktykowane jest powiększanie dziennej 100 mg. dawki co może doprowadzić do niepożądanych skutków.

Pożądane działanie leku viagra:

U osób ze wskazaniem lekarskim viagra umożliwia osiągnięcie trwałego wzwodu umożliwiającego satysfakcjonujące odbycie stosunku płciowego. Wzwód nie pojawia się automatycznie po zażyciu leku, lecz erekcja wymaga zwykłej stymulacji seksualnej, co jest wielką jego zaletą. Viagra powinna być spożyta od godziny do 6-ciu godzin przed planowanym czasem stosunku. U osób z trudnościami z erekcją lekarz ocenia stopień i charakter tych trudności i jeśli mają one rzeczywiście charakter psychiczno-neurologiczny zaleca dawkę leku, która powoduje utrzymywanie się wzwodu przez normalny dla zdrowego mężczyzny czas - czyli od 30 minut do godziny. Viagra nie pomaga osobom, u których trudności ze wzwodem mają innych charakter, np. wynikający z zaniku ciał jamistych prącia lub niskiego ciśnienia krwi.
Skuteczność leku w dawce 100 mg wynosi ok. 80%.

Jak działa Viagra:

W momencie pobudzenia seksualnego mózg wysyła sygnał do komórek nerwowych u rdzenia prącia, sterujących działaniem mięśni gładkich, które normalnie ograniczają dopływ krwi przez tętnice do ciał jamistych prącia. Komórki nerwowe, po otrzymaniu sygnału z mózgu, zaczynają wytwarzać tlenek azotu. W mięśniu gładkim występuje stałe stężenie związku chemicznego - trójfosforanu guanozyny (GTP), oraz enzym - cyklaza guaninowa. Enzym ten jest uaktywniany przez tlenek azotu produkowany przez komórki nerwowe. Po uaktywnieniu enzym ten przekształca GTP w cGMP (cykliczny monofosforan guanidyny). cGMP uruchamia ciąg przemian doprowadzających do rozluźnienia mięśni gładkich, a co za tym idzie zwiększenia napływu krwi do ciał jamistych członka i jego wzwodu. Tak długo, jak długo stężenie cGMP utrzymuje się na odpowiednio wysokim poziomie, mięsień gładki jest rozluźniony, a członek wzwiedziony. cGMP jest jednak w normalnych warunkach stale przekształcane przez inny enzym - fosfodiesterazę (wiagra hamuje działanie enzymu fosfodiesterazy) - w nieaktywne GMP (zwykły monfosforan guanidyny). Stąd utrzymywanie się wzwodu prącia jest warunkowane stałym wytwarzaniem cGMP, a co za tym idzie stałym dostarczeniem tlenku azotu przez komórki nerwowe, które muszą być stymulowane przez mózg. U wielu mężczyzn jednak na skutek nerwic, napięcia psychicznego, nierównowagi hormonalnej, czy zaburzeń nerwowego układu współczulnego, wytwarzanie tlenku azotu przez komórki nerwowe jest zbyt słabe lub krótkotrwałe, co prowadzi do słabych i zbyt krótkotrwałych wzwodów.

Viagra działa w ten sposób, że hamuje działanie enzymu fosfodiesterazy. Wiagra ma podobny kształt geometryczny do cGMP i dobrze mieści się w centrum aktywnym fosfodiesterazy, jednak wiąże się z fosfodiesterazą na dłużej, blokując możliwość katalizowania reakcji przejścia cGMP w zwykłe GMP. W rezultacie nawet mała "produkcja" NO przez komórki nerwowe wystarcza do osiągnięcia odpowiedniego stężenia cGMP i może się ono utrzymywać nawet bez dalszej produkcji tlenku azotu przez te komórki. Jednak, dzięki temu, że sildenafil działa na "końcowym" etapie całego procesu, nie powoduje ona automatycznie wzwodu, lecz nadal potrzebna jest do tego "normalna" stymulacja erotyczna.

A teraz relax:

Jak viagra moż pomóc:

Trik erekcyjny

Raczej kiepska reklama: